• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Спільна декларація Саміту «Східного партнерства»
Опубліковано 27 листопада 2017 року о 16:43

Спільна декларація Саміту «Східного партнерства»

(24 листопада 2017 р.)

Глави держав чи урядів та представники Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Грузії, Республіки Молдова та України, Представники Європейського Союзу та Глави держав чи урядів та представники держав-членів ЄС зустрілись в Брюсселі 24 листопада 2017 року. Президент Європейського Парламенту, представники Комітету Регіонів, Європейського Економічного та Соціального комітету, Європейського інвестиційного банку, Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, Конференції регіональних та місцевих влад Східного Партнерства та Парламентської Асамблеї Євронест також були присутні на Саміті.   

1. Учасники Саміту підтверджують високе значення, яке вони надають Східному партнерству як особливому виміру Європейської політики сусідства. Вони підтверджують спільну відданість цьому стратегічному і амбітному Партнерству, яке базується на спільних цінностях, взаємних інтересах та розумінні, спільній власності і відповідальності, диференціації, взаємній підзвітності, які наближають східноєвропейські держави-партнери до ЄС. Сталий і ефективний прогрес у реформах є ключовим для подальшого успіху Східного партнерства.

2. Учасники Саміту підтверджують свої зобов’язання щодо зміцнення демократії, верховенства закону, прав людини, основних свобод, а також принципів і норм міжнародного права, які знаходяться в центрі Східного партнерства. ЄС залишається відданим підтримці територіальної цілісності, незалежності і суверенітету всіх партнерів.. Повне дотримання, повага і, і відданість цілям, та принципам, закріпленим у Статуті ООН, Гельсінському заключному акті від 1975 року, Паризькій хартії ОБСЄ від 1990 року є фундаментальними для нашого спільного бачення щодо мирної та неподільної Європи. Учасники Саміту підтверджують елементи і принципи, втілені в попередніх Деклараціях Самітів Східного партнерства і підкреслюють твердий намір далі нести зобов’язання, взяті на попередніх Самітах і у двосторонніх угодах

3. У цьому зв’язку вони підкреслюють, що консолідація та просування спільних цінностей та принципів, яким вони залишаються відданими, є ключовим пріоритетом та робить свій внесок у розвиток посилених відносин між Європейським Союзом та Партнерами.  Зв’язки, створені через Східне партнерство, зміцнюють Європейський Союз разом з державами-партнерами, роблять їх сильнішими разом та більш здатними до протистояння спільним викликам. Учасники Саміту погоджуються, що посилена співпраця, далекоглядний та всебічний політичний діалог мають ключове значення для подолання  спільних викликів та досягнення спільних цілей.

4. Учасники відзначають важливість зміцнення державної, економічної і соціальної стійкості в ЄС та країнах-партнерах та роль Східного партнерства у сусідстві ЄС у цьому зв’язку, як це було також підкреслено в Глобальній стратегії зовнішньої та безпекової політики ЄС, а також оновленій Європейській політиці сусідства.

5. Східне партнерство підтримує реалізацію ключових цілей глобальної політики, встановлених Порядком денним ООН для сталого розвитку 2030, спрямованим на становлення добре керованих, більш благополучних та відповідальних суспільств, а також Паризькою угодою про зміну клімату. Учасники Саміту визнають, що шкідливий вплив зміни клімату є одним із найбільших викликів сьогодення, який потребує консолідованих зусиль усіх зацікавлених сторін. Вони підтверджують важливість активного громадянського суспільства і гендерної рівності для реалізації повного економічного і соціального потенціалу їх суспільств, поліпшення економічного розвитку та зміцнення соціальної згуртованості.

6. Учасники саміту глибоко стурбовані тривалими порушеннями принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону. Учасники Саміту закликають до відновлення зусиль зі сприяння мирному врегулюванню невирішених конфліктів у регіоні на основі принципів і норм міжнародного права що також згадується в двосторонніх угодах. Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та добросусідських відносин є суттєвими в соціальному і економічному розвитку та співпраці. Учасники Саміту вітають залучення та посилену роль ЄС у вирішенні конфліктів та його зусилля з відновлення довіри в рамках або на підтримку узгоджених форматів переговорів та процесів, у тому числі через безпосередню присутність у разі потреби.

7. Учасники підкреслюють, що Східне партнерство має на меті розбудову загального простору спільної демократії, процвітання, стабільності та посиленої співпраці і не спрямоване ні проти кого. Якщо зв'язки з іншими партнерами потребують більш широкого залучення та сприятимуть досягненню цілей конкретних заходів та загальних цілей Східного партнерства, співпраця в кожному конкретному випадку може бути відкритою для третіх країн. Вони підтверджують суверенне право кожного партнера обирати рівень амбіцій та цілей, яких він прагне у своїх стосунках з Європейським Союзом.

8. Учасники Саміту вітають досягнення Східного партнерства на сьогоднiшнiй день та посилену диференціацію у двосторонніх відносинах між ЄС та кожною з країн-партнерів. Обсяг та глибина співпраці визначаються амбіціями та потребами ЄС і партнерів, а також темпом та якістю реформ.

9. Учасники Саміту схвально оцінюють повне набуття чинності Угод про асоціацію та Поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі з Грузією, Республікою Молдова та нещодавно і з Україною, після рішення, прийнятого главами держав або урядів ЄС в грудні 2016 року.

10. У цьому зв`язку, учасники Саміту визнають європейські прагнення та європейський вибір відповідних партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію. Угоди передбачають прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом. Учасники Саміту вітають підтримку ЄС щодо їх реалізації. У зв`язку з цим, зберігаючи інклюзивний характер Східного партнерства, настав час залучити партнерів УА/ПВЗВТ до спільних обговорень про прогрес, можливості та виклики стосовно реформ, пов'язаних з асоціацією, на прохання цих партнерів та з метою сприяння повній імплементації УА/ПВЗВТ.

11. Учасники Саміту вітають підписання Всебічної та посиленої угоди про партнерство між Європейським Союзом та Вірменією в рамках цього Саміту. Учасники вітають добрий прогрес у поточних переговорах між Європейським Союзом та Азербайджаном щодо нової рамкової угоди. Вони цінують те, що критичне залучення ЄС у Білорусі стало більш всебічним, у тому числі в рамках Координаційної Групи ЄС-Білорусь, Діалогу з прав людини та Діалогу з питань торгівлі.

12. Учасники Саміту вітають триваючу підтримку ЄС Східному партнерству шляхом повного  і цілеспрямованого  використання Європейського інструменту сусідства, включаючи програми транскордонного співробітництва та інших наявних фінансових інструментів . Фінансова підтримка ЄС своїм партнерам зумовлена конкретними кроками реформ. Стимуло-орієнтований підхід ЄС (більше за більше) буде продовжувати приносити користь тим партнерам, які найбільше впроваджують реформи. Зовнішній Інвестиційний План надає нові можливості для фінансування, зокрема, через створення Європейського Фонду Сталого Розвитку, покликаного ефективно мобілізувати значні обсяги інвестування.

13. Учасники з нетерпінням очікують подальшого підвищення динамічності та ефективності нашої розширеної та поглибленої співпраці в рамках Східного партнерства, зосереджуючись на конкретних перевагах для громадян. Вони нагадують про важливість посилення громадської обізнаності про програми ЄС, що сприяють досягненню цієї мети.

14. Учасники Саміту вітають 20 Досягнень до 2020 року спрямованих на досягнення відчутних результатів у прозорий та інклюзивний спосіб та зміцнення стійкості [як наведено у Додатку I]. Вони розраховують на активізацію співпраці у переглянутій багатосторонній структурі Східного партнерства  [як представлено у Додатку II], яка буде краще підтримувати політичні цілі, що переслідуються в Партнерстві, в тому числі співробітництво між партнерами. Вони розроблять більш інтегрований, колегіальний, міжгалузевий, орієнтований на результати підхід до співпраці. Учасники підкреслюють роль зустрічей на рівні міністрів у забезпеченні політичного керівництва у взаємодії в різних секторах.

15. Учасники Саміту підкреслюють, що належне управління на всіх рівнях має ключове значення  у довірі людей до своїх урядів. Реалізація реформ державного управління та судового сектору, а також боротьба з корупцією складає основу всіх інших політик в цьому відношенні і необхідних для зміцнення стійкості. Учасники погоджуються, що зміцнення людської безпеки, що також залежить від розвитку ефективних, підзвітних, прозорих та демократичних інститутів, зменшить соціальну вразливість. Співпраця та допомога ЄС в реформуванні сектору безпеки, впровадженні інтегрованого управління кордонами, викорінення організованої злочинності, торгівлі людьми та контрабанди, подолання нелегальної міграції, боротьба з гібридними загрозами, протидія  тероризму та насильницькому екстремізму, у т.ч. через міжрелігійний та міжкультурний діалог, запобігання радикалізації, посилення кібербезпеки та боротьба з кіберзлочинностю, посилення запобігання катастрофам, реагування та врегулювання кризових ситуацій покращать здатність країн-партнерів протистояти тиску, з яким вони стикаються. Учасники Саміту погодились з важливістю ефективної співпраці між зацікавленими державами-партнерами та відповідними агентствами ЄС у вирішенні вищевказаних викликів. Учасники Саміту підкреслюють важливість посилення, де це доцільно, діалогу з питань безпеки та співробітництва у сфері СПБО та вітають в цьому відношенні цінний внесок партнерів у місії та операції ЄС.

16. Учасники Саміту вважають, що економічний та соціальний розвиток та підтримка процесів трансформації є основою спільного прагнення до стабільності та стійкості в регіоні Європейського сусідства. Розробка міцної економічної політики та регуляторних рамок, в тому числі за рахунок використання зусиль Європейського Союзу та міжнародних фінансових інституцій, допоможе створити сприятливе середовище для розвитку конкурентоспроможної, зеленої, цифрової та інноваційної ] економіки, залучення інвестицій, створення робочих місць, сприяння інклюзивному сталому зростанню та посиленню торгівлі з ЄС та між Країнами-партнерами, також з огляду на заохочення зусиль партнерів до повного використання існуючих зон вільної торгівлі. У зв'язку з цим вони вітають результати 4-го бізнес-форуму Східного партнерства, який було проведено в жовтні 2013 року в Таллінні. Підтримка малих і середніх підприємств, зокрема, шляхом полегшення їх доступу до кредитування в національній валюті, а також підтримка розширення доступу до високошвидкісної та широкосмугової мережі і роботу  у напрямку зниження / роумінгових тарифів між державами-партнерами та, можливо, на пізнішому етапі з ЄС будуть мати особливе значення. У цьому зв'язку учасники Саміту погодились співпрацювати у сфері Гармонізації Цифрових Ринків з метою розширення переваг єдиного цифрового ринку на держави-партнери.

17. З огляду на важливість взаємозв'язків, учасники поділяють думку про те, що кращі та безпечні транспортні зв'язки надають нові можливості для розвитку та забезпечують більш тісну комунікацію та обміни між Європейським Союзом та країнами-партнерами та між самими партнерами. Враховуючи позитивний вплив угод про спільний авіаційний простір з Грузією та Республікою Молдова, учасники саміту ще раз підтвердили  важливість якнайшвидшого  укладення Угоди про спільний авіаційний простір з Україною, а також висловили підтримку швидкому завершенню переговорів про такі Угоди з Азербайджаном та Вірменією. Вони приділяють важливість інтермодальності та взаємосумісності транспортних зв'язків, поліпшенню зв'язків з мережею TEN-T ] у всіх видах транспорту і з нетерпінням очікують на визначення ключової мережі на основі погоджених індикативних карт. Учасники Саміту визнають важливість безпечної, стійкої, надійної та доступної енергії для всіх та відзначають важливість безпеки постачання та диверсифікації джерел енергії, постачальників та маршрутів, а також відзначають необхідність діяти в дусі солідарності та інклюзивності з цією метою. Активна участь держав-партнерів у створенні Європейського енергетичного союзу вітається. Вони зобов’язуються посилювати енергетичну безпеку шляхом об’єднання мереж та сталого використання енергоресурсів, включаючи посилену енергоефективність та використання відновлюваної енергії, зниження залежності та посилення стійкості.  

Учасники також наголошують, що найвищі міжнародні стандарти ядерної безпеки та охорони навколишнього середовища мають бути належним чином дотримані.

Учасники Саміту підкреслюють свою прихильність щодо переходу до екологічно чистої,більш ефективної та сталої економіки та покращеної адаптації до клімату, а також пом'якшення наслідків зміни клімату. Своєчасне здійснення багатосторонніх угод та всеосяжних реформ у цих сферах залишається ключовим.

18. Міжлюдські контакти, в тому числі через освіту, молодь, культурні та наукові обміни та мобільність, зближують суспільства. Учасники Саміту вітають ефективне функціонування безвізових режимів для Республіки Молдова, Грузії та України. Вони очікують на посилення співпраці та подальший прогрес у сфері мобільності , в безпечному та добре керованому середовищі і з часом розглянути  започаткування діалогу про лібералізацію візового режиму з Вірменією, забезпечивши умови для добре керованої та безпечної мобільності, включаючи ефективне здійснення угод про спрощення візового режиму та угод про реадмісію між сторонами. Учасники з нетерпінням очікують посилення взаємодії з усіма партнерами у модернізації освіти, дослідницьких та інноваційних систем, а також підвищення їх якості та конкурентоспроможності, одночасно забезпечуючи повагу до прав осіб, що належать до національних меншин на існуючому на даний момент рівні, , як це визначено в конвенціях ООН та Ради Європи та відповідних протоколах, недискримінацію осіб, що належать до меншин, та повагу до різноманіття та повне врахування експертизи органів Ради Європи при реформуванні цих систем. Особлива увага буде приділятися підтримці та розширенню можливостей молодого покоління, як це було підкреслено на 3-му Молодіжному форумі Східного Партнерства у червні 2017 року у Варшаві, зокрема, з точки зору розвитку їх навичок, громадянської участі та солідарності, розширення академічної мобільності та сприяння їх працевлаштуванню та їхньому підприємницькому духу через всеосяжну молодіжну політику та молодіжний пакет, представлений ЄС.

19. Учасники Саміту підкреслюють важливу роль, яку добре функціонуюче медіа середовище та свобода слова відіграють у демократичному, стійкому та процвітаючому суспільстві. Вони визнають необхідність посиленої підтримки незалежних медіа, медіапрофесіоналізму та грамотності в засобах масової інформації на теренах Східного партнерства. Вони також погоджуються на необхідність подальшого зміцнення зусиль стратегічних комунікацій  та роботи щодо підвищення видимості співпраці між ЄС та країнами Східного партнерства, а також підвищення обізнаності громадськості та вмінню викривати дезінформацію. У зв'язку з цим вони вітають внесок 2-ї Медіа конференції в рамках Східного Партнерства у вересні 2017 року у Києві.

20. Учасники Саміту підтверджують важливість всебічного залучення всіх верств суспільства до Східного партнерства . Вони прагнуть зміцнювати рівність між чоловіками та жінками та сприяти розширенню прав жінок, як це передбачено Планом дій щодо гендерної рівності ЄС. Залучення громадянського суспільства, в тому числі через Форум громадянського суспільства Східного партнерства, а також розширення інформаційно-просвітницької та цільової підтримки громадських організацій та соціальних партнерів серед громадськості, як і раніше, є невід'ємною частиною цього Партнерства, про що свідчить Конференція громадянського суспільства Східного партнерства в жовтні 2017 року в Таллінні. Вони вітають роль, яку відіграють місцеві та регіональні влади через Конференцію регіональних та місцевих влад для Східного партнерства (CORLEAP), спрямовану на досягнення цілей Партнерства на рівні управління, яке найближче до людей. Вони також заохочують міжпарламентське співробітництво, діалог, просування обмінів через Парламентську асамблею EURONEST, визнаючи, у зв’язку з цим, започаткування Бюро Євронест Ad Hoc Робочої Групи з питань угод про асоціацію.

21. Учасники Саміту з нетерпінням очікують наступного засідання Саміту Східного партнерства у 2019 році, де вони мають намір переглянути результати імплементації досягнень Східного партнерства та  визначити напрямки подальшого зміцнення співпраці в рамках Східного Партнерства.

 

Додаток I – 20 досягнень до 2020 року

Відчутні результати для наших громадян стоять у центрі нашої залученості у рамках Східного партнерства. Відповідно до чотирьох пріоритетів, узгоджених на Саміті Східного партнерства у Ризі в 2015 році, було визначено 20 ключових сфер із цілями до 2020 року. Зміцнення нашої спільної стійкості скерувало вибір конкретних очікуваних досягнень.

20 досягнень до 2020 року розглядаються як робочий інструмент, розроблений в інклюзивний спосіб з усіма зацікавленими сторонами. Покращена архітектура багатостороннього співробітництва в межах Східного партнерства буде ретельно і регулярно моніторити досягнення узгоджених цілей у орієнтований на результат, всебічний та систематичний спосіб, забезпечуючи спільну власність і спільні зобов'язання, а також сумісність з двосторонніми пріоритетами.

 

Міжвимірні  досягнення

1. Динамічне громадянське суспільство має вирішальне значення для демократичної структури суспільства, прозорого державного управління, розвитку приватного сектору, інклюзивного та сталого економічного зростання, захисту навколишнього середовища, соціальних інновацій, мобільності та міжлюдських контактів. Громадянське суспільство є невід'ємним партнером уряду у просуванні реформ та зміцненні підзвітності. Посилення технічної експертизи та управлінських можливостей організацій громадянського суспільства, включаючи соціальних партнерів, підвищить цінність політичного діалогу та орієнтованого на результат процесу ухвалення рішень у Державах-партнерах.

2. Гендерна рівність та недискримінація дозволять Державам-партнерам в повній мірі скористатися економічним та соціальним потенціалом у своїх суспільствах. Буде продовжуватися забезпечення повного охоплення суспільств Держав-партнерів у відповідності до Гендерного плану дій ЄС на 2016-2020 рр., Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок та анти-дискримінаційних принципів. ЄС підтримуватиме введення у дію відповідного законодавства та створення і посилення ефективних органів рівності. Програма "Жінки в бізнесі" підвищить економічні перспективи для жінок-підприємців.

3. Посилена, більш чітка та індивідуальна стратегічна комунікація, зокрема за допомогою діяльності Групи стратегічної комунікації на Сході, призведе до кращого розуміння Європейського Союзу серед громадян у всьому регіоні Східного сусідства, а також до кращого розуміння Держав-партнерів та Східного партнерства серед громадян ЄС. Підтримка плюралізму засобів масової інформації та їх незалежності у Державах-партнерах буде продовжувати покращувати підзвітність, а також стійкість до дезінформації.

Економічний розвиток та ринкові можливості

4. Потенціал зростання малих і середніх підприємств (МСП) Держав-партнерів буде розкритий через програму EU4Business, відповідні національні програми підтримки, а також поліпшення середовища для функціонування МСП в державах-партнерах. Інституціоналізація діалогу між державним та приватним секторами, підтримка орієнтованого на клієнта бізнесу[,] підтримка організацій та створення нової регіональної мережі економічної дипломатії задля збільшення торгівлі та просування інвестицій у Східному сусідстві буде ще більше посилювати потенціал для сталого економічного зростання.

5. На прогалини у доступі до фінансів та фінансової інфраструктури звертатиметься належна увага з метою ефективного досягнення сталого економічного розвитку та трансформації. Будуть підтримуватися поглиблення та розширення ринків капіталу, зокрема через пілотні програми реформ ринку капіталу. Знайдуть підтримку ефективні кредитні реєстри та альтернативні джерела фінансування для сприяння інвестиціям та збільшення експорту. Ці реформи спонукатимуть до збільшення кредитування у національній валюті у тісному співробітництві з міжнародними фінансовими інституціями.

6. Нові можливості працевлаштування на місцевому та регіональному рівнях будуть підтримуватися шляхом впровадження програм ЄС, спрямованих на диверсифікацію економічної діяльності та зменшення диспропорцій, особливо серед молодих громадян. Нова ініціатива «Міські голови за економічне зростання» допоможе мобілізувати місцеві влади на реалізацію розумних стратегій місцевого економічного розвитку. Реалізація проектів регіонального розвитку, в тому числі в сільському господарстві, надалі сприятиме досягненню  цих цілей.

7. Гармонізація цифрових ринків між Державами-партнерами та ЄС буде посилена у рамках ініціативи EU4Digital з метою усунення існуючих перешкод та бар'єрів для загальноєвропейських онлайн послуг для громадян, державних адміністрацій та бізнесу. У цьому контексті співпраця буде зосереджена на підтримці держав-партнерів у зміцненні незалежності національних регуляторів телекомунікацій, гармонізації розподілу спектру і роумінгових цін, впровадженні національних стратегій розвитку широкосмугового інтернету, кібербезпеки, цифрових інновацій, сумісних послуг «електронної охорони здоров'я», цифрових навичок та запуску транскордонних електронних підписів, електронної торгівлі та цифрових транспортних коридорів.

8. Торгівля між ЄС та державами-партнерами, а також між державами-партнерами буде підтримуватися, в тому числі через імплементацію поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі для трьох зацікавлених партнерів – Грузії, Республіки Молдова та України. Беручи до уваги принцип дифенціації, ЄС продовжуватиме спільно обговорювати із кожним з держав-партнерів, у тому числі Азербайджаном, Білоруссю та Вірменією, привабливі та реалістичні варіанти для посилення взаємної торгівлі та заохочення інвестицій задля відображення спільних інтересів, реформованої інвестиційної політики в частині захисту інвестицій, а також правил міжнародної торгівлі та міжнародних стандартів, пов'язаних з торгівлею, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, та сприятиме модернізації та диверсифікації економік.

Зміцнення інститутів та кращого врядування

9. Верховенство права та механізми боротьби з корупцією будуть посилюватися шляхом підтримки створення та подальшого розвитку стійких структур для запобігання корупції та боротьби з нею, зміцнення прозорості та боротьби з відмиванням коштів. Ефективні системи декларування доходів та конфліктів інтересів з легкодоступними для пошуку базами даних, кроки на шляху впровадження прийнятних міжнародних рекомендацій щодо фінансування політичних партій, незалежність антикорупційних органів, розвиток правової бази та механізмів повернення і управління активами та ефективні інструменти фінансових розслідувань будуть цілями у цьому контексті.

10. Вирішальне значення матиме здійснення ключових реформ у відповідності до європейських стандартів щодо зміцнення незалежності, неупередженості, ефективності та підзвітності судової влади, включаючи запровадження належних електронних інструментів, наприклад, для розподілу справ за об'єктивними заздалегідь встановленими критеріями. Досягнуті результати у прозорому, справедливому і заслуженому відборі  та просуванні суддів, дисциплінарній практиці, покращенні доступу до правосуддя, всебічному та ефективному навчанні суддів, суттєвому скороченні затримок у розгляді цивільних і кримінальних справ та покращенні виконання судових рішень, оцінювані за допомогою узгоджених індикаторів, сприятимуть довірі громадськості до державних установ.

11. Імплементація реформ державного управління відповідно до міжнародних принципів з метою створення професійної, деполітизованої, підзвітної та етичної державної служби матиме вирішальне значення. Стратегії на національному рівні у відповідності до міжнародних принципів, вдосконалення законодавства у сфері державної служби, доступ громадськості до інформації, доступні та орієнтовані на обслуговування адміністрації, посилений нагляд за бюджетом та вдосконалення інституційної бази для офіційної статистики продемонструють прогрес у цій галузі. Буде вивчено можливість створення схем стажування для державних службовців.

12. Посилення співпраці у сфері безпеки та управління ризиками катастроф допоможе партнерам бути більш готовими реагувати на кризи та катастрофи. Через підтримку, серед іншого, , розбудови спроможності для боротьби з організованою злочинністю, партнери будуть більш стійкими до гібридних загроз, включаючи кібербезпеку та пом'якшення наслідків хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних ризиків злочинного, випадкового чи природного походження. Посилення діалогу з питань безпеки та практичної співпраці у рамках СПБО, включаючи покращення можливостей підготовки та розвитку інституційних спроможностей у сферах Спільної політики безпеки і оборони / Спільної зовнішньої і безпекової політики (СПБО / СЗБП) підтримуватиме внески держав-партнерів до європейських цивільних і військових місій та операцій.

Взаємозв’язки, енергоефективність, навколишнє середовище та зміна клімату

13. Прогрес у розширенні основних транс-європейських транспортних мереж (TEN-T), включаючи дороги, залізниці, порти та аеропорти, а також внутрішні водні шляхи, буде активно підтримуватися за орієнтовним довгостроковим планом інвестицій для завершення мережі TEN-T до 2030 року. Впровадження необхідних зв'язків у розширеній базовій мережі та  усунення вузьких місць у логістичному ланцюзі,в тому числі шляхом підвищення ефективності роботи існуючих транспортних мереж сприятимуть полегшенню транспортного зв'язку, тим самим підтримуючи економічні обміни. Сталі та нарощені транспортні потоки товарів будуть полегшуватися через збільшення ефективності процедур перетину кордонів та зменшення адміністративних, технічних та інших бар’єрів. Вдосконалення безпеки дорожнього руху та кроки на шляху до угод про Спільний авіаційний простір у подальшому зміцнюватиме транспортний взаємозв'язок.

14. Безпека постачання енергії буде збільшуватися завдяки посиленню взаємозв'язку в газовій та електричній сферах  між країнами-партнерами, а також  між ними та ЄС. Ініціатива EU4Energy сприятиме підвищенню ефективності та прозорості енергетичних ринків. Буде надаватися подальша підтримка поточному співробітництву у рамках Енергетичного Співтовариства, що допоможе східним партнерам виконати їх відповідні зобов'язання. У зв’язку з цим модернізація української ГТС та сховищ, запуск Стратегічного Південного Газового Коридору та подальше його розширення до Центральної Азії, впровадження газопроводів Унгень-Кишинів та Германовичі- Більче Волиця, зміцнення зв’язків енергосистем Грузії та Вірменії, а також створення умов для потенційної інтеграції енергосистем України та Молдови з європейською мережею продемонструють спільні зобов’язання та прогрес у цій галузі.

15. Будуть прийняті рішучі кроки для досягнення стійких до зміни клімату, а також  шляхів зменшення  вуглецевих викидів,  з метою покращення енергоефективності та використання відновлюваної енергії, а також скорочення викидів парникових газів відповідно до Паризької угоди з питань зміни клімату. Ці заходи включатимуть реалізацію Планів дій щодо сталої енергетики та зміни клімату через Угоду мерів (Covenant of Mayors programme), підтримуючи малі та середні підприємства для сталого забезпечення ефективності, забезпечуючи взаємодії між EU4Business, EU4Energy та EU4Innovation, розблокування фінансування  зелених інвестицій, підтримку підготовки національних стратегій скорочення викидів парникових газів, а також створення національного моніторингу, звітності та перевірки викидів, та подальших зусиль у розробці національної політики адаптації.

16. Захист навколишнього середовища, пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них буде посилюватися завдяки вдосконаленню управління водними ресурсами та транскордонному співробітництву, впровадженню екологічних та кліматичних цілей в секторальну політику, розвиваючи надійну систему екологічного управління та підвищуючи екологічну поінформованість. Буде забезпечено підтримку переходу до екологічно чистої та кругової економіки. Одними із ключових кроків у цій галузі стануть: розробка планів управління річковими басейнами, визначення екологічних ризиків для Чорного моря, розробка законодавства для стратегічних екологічних оцінок та оцінки впливу, покращення доступу до екологічних даних та сприяння сталому використанню морських живих ресурсів.

Мобільність та міжлюдські контакти

17. Прогрес щодо мобільності буде стимулюватися шляхом моніторингу безперервного виконання критеріїв візової лібералізації Грузією, Республікою Молдова та Україною,  розглядаючи належним чином, якщо дозволятимуть умови, можливість започаткування  діалогу з  візової лібералізації з Вірменією  та Азербайджаном, за умови виконання ними вимог стосовно добре керованої та безпечної мобільності,  , включаючи ефективну імплементацію  угод про спрощення оформлення віз та угод про реадмісію  між сторонами, а також шляхом укладення угоди про спрощення оформлення віз та угоди про реадмісію з Білоруссю. Підтримка надаватиметься і надалі для впровадження існуючих Партнерств по мобільності, зокрема, з метою покращення управління міграцією у країнах-партнерах. Реалізація Інтегрованого управління кордонами через модернізовану мережу пунктів перетину кордону між країнами-партнерами та між ними та країнами-членами ЄС сприятиме мобільності, одночасно підвищуючи безпеку та сприяючи посиленню торгових потоків.

18. Інвестиції в навички молоді, підприємницьку діяльність та можливості працевлаштування будуть значно посилені, зокрема, за рахунок укріплення «Молодіжного Пакету», представленого ЄС в рамках ініціативи EU4Youth, яка включатиме нову схему мобільності для молоді та цільові заходи через дорожні карти залучення молоді з особливим акцентом на лідерство, мобільність та якість формальної та неформальної освіти. Молоді люди та працівники отримають переваги від збільшення можливостей мобільності за програмою Erasmus+. Участь країн-партнерів в програмах Erasmus+, Creative Europe, COSME та Horizon 2020 відкриває нові можливості для мобільності для університетів, адміністрацій, бізнесу, професіоналів, культурних та аудіовізуальних операторів, молодих студентів та науковців та робить свій внесок у розвиток культурних та креативних індустрій Посилена співпраця в програмах ЄС буде підтримуватися там де це буде потрібно та необхідно.

19. Буде створено Європейську школу Східного партнерства з урахуванням діяльності держав-членів ЄС, для забезпечення якісної освіти учнів країн-партнерів, збільшення їхніх можливостей для освіти та працевлаштування, сприяння співробітництву, багатокультурному розумінню, толерантності, фундаментальним цінностям, кращому розумінню Європейського Союзу та його участі в регіоні, а також підвищенню рівня володіння мовою. Мережа університетів країн-партнерів зосередиться на підвищенні рівня викладання.

20. Інтеграція дослідницьких та інноваційних систем Східного партнерства та ЄС буде пропагуватися через нову ініціативу EU4Innovation, спрямовану на підвищення рівня зайнятості та кар'єрних перспектив дослідників, фінансування досліджень та інновацій на конкурентній основі та розвиток партнерських відносин між науково-промисловою діяльністю. Залучення буде спрямоване на повний доступ країн-партнерів до всіх схем фінансування Horizon 2020 для окремих дослідників. Реформи національних державних дослідницьких та інноваційних систем підвищать продуктивність та конкурентоспроможність. Інтеграція в загальноєвропейську мережу GEANT, яка пов'язує всі національні дослідницькі та освітні мережі у всій Європі, ще більше зменшить цифровий розрив.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux