• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
До уваги громадян України! Декларування доходів, отриманих у 2017 році
Опубліковано 20 лютого 2018 року о 18:22

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) повідомляє громадян України, які здійснюють трудову діяльність за межами країни, про необхідність подання до контролюючих органів за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

За інформацією ДФС, обов’язок подання декларації у громадян – платників податку, відповідно до норм Податкового кодексу (далі – Кодекс) виникає у разі отримання ними протягом звітного року різних видів оподаткованих доходів, зокрема:

у випадку, якщо при нарахуванні чи виплаті доходів податок не утримувався (пп.168.1.3 Кодексу);

якщо доходи були отримані  від особи, яка не є податковим агентом та іноземні доходи (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст.168 Кодексу).

Підпунктом 14.1.55 пункту 14.1 статті 14 Кодексі визначений дохід, отриманий з джерел за межами України, - це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних митним органам.

Враховуючи викладене, з метою доведення до відома відповідних категорій громадян України за кордоном зазначеної інформації просимо доручити оперативно розмістити її на веб-сторінках установи, в залі для прийому громадян з консульських питань, поширити в місцях компактного проживання наших співвітчизників та через україномовні місцеві ЗМІ, зазначивши при цьому, що кінцевою датою подання декларації про доходи, отримані у 2017 році, визначено 2 травня 2018 року (включно).

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО                  
                                      Наказ Міністерства фінансів України                  
                                      02 жовтня 2015 року N 859                                      
                                                                                        (у редакції наказу Міністерства фінансів України               
                                                                                        від 06 червня 2017 року N 556)                        
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ              
ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ              
                                                                                                                                                     
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ          
1                                         2                                                                                                      
  Тип декларації:                                   Звітний (податковий) період:       Звітний (податковий) період, що уточнюється:          
    звітна     звітна нова     уточнююча                 рік   квартал¹                           рік   квартал¹          
                                                                                                                                             
Інформація про платника податку          
3 Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:                  
                                                                                                                                                 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку                                                                            
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного               
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)          
                                                                                                                                                 
4 Податкова адреса (місце проживання) платника податку:                         Поштовий індекс:                          
область:                                                                        
район:     Контактні телефони:2                        
місто (селище, село):                                                                          
вулиця:                                                                        
номер будинку:__________   корпус:_________ номер квартири:________         Електронна адреса:2 _________________________________                                                
5 Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація:                
6 Резидентський статус платника податку:         7   Декларація заповнена:                                                                      
    резидент           нерезидент               самостійно платником податку           уповноваженою на це особою                  
                                                                                                                                             
8 Категорія платника:   громадянин   особа, яка провадить незалежну професійну діяльність    підприємець   особа, яка припинила підприємницьку діяльність                                                      
протягом звітного року3 датою                              .     . 2 0              
Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації          
9 Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи:_____________________________________________________________________________________________          
                                                                                                                                                 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи                                                            
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного                             
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)          
                                                                                                                                                     
Код рядка ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ Сума доходів
(грн, коп.)
Сума податку/збору (грн, коп.)          
утриманого (сплаченого) податковим агентом що підлягає сплаті самостійно          
податок на доходи фізичних осіб військовий збір податок на доходи фізичних осіб військовий збір          
1 2 3 4 5 6 7          
10 Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9):                    
10.1 дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами       х х          
10.2 доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна                     
10.3 дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)4                    
10.4 інвестиційний прибуток (додаток Ф1)                    
10.5 вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна                     
10.6 доходи, отримані з джерел за межами України5 (____________________________________________________)*   x x              
10.7 чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф2)   x x              
10.8 чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф2)   x x              
10.9 інші доходи, у тому числі:                    
10.9.1 у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит))                    
                                                                                                                                                     
  Назва країни, з якої отримано іноземні доходи, та назва валюти           
Код рядка ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ Сума доходів (грн, коп.)          
1 2 3          
11 Доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі (рядок 11.1 + рядок 11.2 + рядок 11.3):            
11.1 доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року            
11.2 доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна            
11.3 інші доходи, що не підлягають оподаткуванню            
Код рядка ІV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ Сума доходів (грн, коп.)          
12 Загальна сума річного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 додатка Ф1 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + "УСЬОГО" графи 9 розділу І додатка Ф2 + "УСЬОГО" графи 9 розділу ІV додатка Ф2 + рядок 10.9 + рядок 11)            
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
Код рядка V. РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ, НА ЯКУ ЗМЕНШУЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 166 РОЗДІЛУ IV ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (грн, коп.)          
13 Категорії витрат:  пп. 166.3.1
п. 166.3
ст. 166 розділу ІV ПКУ
  пп. 166.3.2
п. 166.3
ст. 166 розділу ІV ПКУ
  пп. 166.3.3
п. 166.3
ст. 166 розділу ІV ПКУ
  пп. 166.3.4
п. 166.3
ст. 166 розділу ІV ПКУ6
  пп. 166.3.5
п. 166.3
ст. 166 розділу ІV ПКУ
  пп. 166.3.6
п. 166.3
ст. 166 розділу ІV ПКУ
  пп. 166.3.7
п. 166.3
ст. 166 розділу ІV ПКУ
  пп. 166.3.8
п. 166.3
ст. 166 розділу ІV ПКУ
           
14 Загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ)            
15 Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності            
16 Сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до податкової знижки з урахуванням
обмеження, встановленого підпунктом 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV ПКУ
(рядок 14, але не більше рядка 15)
           
17 Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (значення вказується без знака "-") (графа 4 рядка 10.1 - (рядок 15 - рядок 16) × на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ)            
Код рядка VI. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ Сума (грн, коп.)          
18 Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (графа 6 рядка 10)             
19 Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку (рядок 17)            
20 Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості відповідно до пункту 172.6 статті 172 розділу IV ПКУ            
21 Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшується сума річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV ПКУ (але не більше значення рядка 18)            
22 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: x          
22.1 cума  податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (додатне значення (рядок 18 - рядок 19 - рядок 20 - рядок 21))            
22.2 cума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року (від'ємне значення (рядок 18 - рядок 19 - рядок 20 - рядок 21))            
23 Розрахунки з бюджетом з військового збору: x          
23.1 cума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (графа 7 рядка 10)            
Код рядка VII. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ Сума (грн, коп.)          
податок на доходи фізичних осіб військовий збір          
24 Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка              
25 Уточнені суми податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка              
26 Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки: x          
26.1 збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 - рядок 24, якщо рядок 25 > рядка 24)              
26.2 зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 - рядок 24, якщо рядок 25 < рядка 24) (значення вказується без знака "-")              
27 Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, __ % (рядок 26.1 × 3 або 5 %)              
28 Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу ІV ПКУ              
 Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку          
29 Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку:              
номер рахунку:                    
найменування банку:                
                                                                                                                                                 
МФО банку:                                                                                                                    
                                                                                                                 
ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО ТА/АБО МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ)          
Код рядка Категорії
об'єктів**
Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна
(країна, адреса) або марка (модель) рухомого майна
Рік набуття у власність / рік випуску (для рухомого майна) Загальна площа нерухомого майна
(кв. м)
Частка в загальній площі нерухомого майна  Відмітка про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)***          
         
1 2 3 4 5 6 7          
1                      
2                      
3                      
____________
** КАТЕГОРІЇ ОБ'ЄКТІВ: 1 - земельні ділянки; 2 - житлові будинки; 3 - квартири; 4 - садові (дачні) будинки; 5 - гаражі; 6 - водойми; 7 - автомобілі легкові; 8 - автомобілі вантажні (спеціальні); 9 - водні транспортні засоби; 10 - повітряні судна; 11 - мотоцикли (мопеди); 12 - інше нерухоме (рухоме) майно.
         
*** При заповненні вказується позначка (х).                                                                                                                     
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II ПКУ)          
N з/п Зміст доповнення          
             
                                                                                                                                                     
Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV ПКУ)          
N з/п Зміст доповнення          
             
                                                                                                                                                     
Дата подання декларації:               .       .                                                                                    
      Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною.                                                                
                                                                                                                                                     
Фізична особа - платник податку                                                                                                                        
або уповноважена особа                                                                                    
                                                          (підпис)                       (ініціали та прізвище)                
  1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.          
  2 Заповнюється за бажанням платника податку.          
  3 Заповнюється для фізичних осіб - підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року.          
  4 У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 розділу відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду).          
  5 Перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.          
  6 Набирає чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.          
Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу           
      Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності                                   "___" ____________ 20__ року                                
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))          
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):                                                                                  
     порушень (помилок) не виявлено                              складено акт від "___" ____________ 20__ року N _________                                    
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))          
        "___" ____________ 20__ року                                                                                                                        
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)
                                  Додаток Ф1                  
                                  до податкової декларації про майновий                
                                  стан і доходи                  
                                                                                               
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                РОЗРАХУНОК                                                              
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору                
з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами                
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                              
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від                                     
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це                   
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)                                                                                         
                                                                                                                                                     
    Тип декларації:                               Звітний (податковий) період:              Звітний (податковий) період, що уточнюється:                  
                                                                                                                                                 
  звітна   звітна нова   уточнююча                   рік                         рік                                  
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                     
І. РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ                
N
з/п
Вид інвестиційних активів* Найменування та
характеристика
Сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу
(грн, коп.)
Сума витрат на придбання інвестиційного активу
(грн, коп.)
Фінансовий результат операцій з інвестиційними активами
(інвестиційний прибуток (+) або
інвестиційний збиток (-))
(грн, коп.)
               
               
               
               
1 2 3 4 5 6                
1                          
                         
                         
УСЬОГО                      
2 Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з
інвестиційними активами попереднього звітного періоду
                 
3 Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами
(графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 - рядок 2), у тому числі:
                 
               
3.1 додатне значення рядка 3 (інвестиційний прибуток)                  
3.2 від'ємне значення рядка 3 (інвестиційний збиток),
значення вказується без знака "-"
                 
Код рядка ІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНИМИ
АКТИВАМИ
Сума
(грн, коп.)
               
               
4 Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:
(рядок 3.1 × на ставку податку 18 %)
                 
4.1 утриманого (сплаченого) податковим агентом                  
4.2 що підлягає сплаті платником податку самостійно до бюджету
(додатне значення (рядок 4 - рядок 4.1)) 
                 
5 Сума військового збору, у тому числі:
(рядок 3.1 × на ставку збору 1,5 %)
                 
5.1 утриманого (сплаченого) податковим агентом                  
5.2 що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами
звітного року (додатне значення (рядок 5 - рядок 5.1))
                 
                                                                                                                                                     
  * Перелік операцій з інвестиційними активами: 1 - корпоративні права (інші ніж цінні папери); 2 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі;                
                                    3 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу не на фондовій біржі.                  
                                                                                                                                                     
Фізична особа - платник податку або уповноважена особа                                                                                                          
                                                       
                                                          (підпис)                       (ініціали та прізвище)                
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)
                                                      Додаток Ф2                                
                                                      до податкової декларації про майновий
                                                      стан і доходи                                
                                                                                                   
РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                              
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від                                     
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це                                                    
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) 
                                                                                                                                                     
        Тип декларації:     Звітний (податковий) період:                                      Звітний (податковий) період, що уточнюється:
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
        звітна   звітна нова   уточнююча               рік   квартал¹                     рік   квартал    
                                                                                                                                                     
І. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
N з/п Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД Сума одержаного доходу
(грн, коп.)
Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльністю (грн, коп.), у тому числі Сума чистого оподатковуваного доходу (грн, коп.)
(графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8)
(грн, коп.)
вартість придбаних товарно-
матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції
витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг  амортизаційні відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
УСЬОГО            
                                                                                                                                                     
ІІ. Інформація щодо нарахованої амортизації
Код ряд-
ка
Номер групи Вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів Розрахована сума амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до підпункту 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 розділу ІV ПКУ
на початок звітного (податкового) періоду на кінець звітного (податкового) періоду
1 2 3 4 5
А1 1      
А2 2      
А3 3      
А4 4      
УСЬОГО  
                                                                                                                                                     
Код рядка ІІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ Сума (грн, коп.)
1 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: ×
1.1 розрахована сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного (податкового) року, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу І × на ставку податку (18 %))  
1.2 сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останнього базового (звітного) періоду, у т. ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року2  
1.3 загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що розраховані платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого) та сплачені до бюджету протягом звітного (податкового) року згідно з підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ  
1.4 сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з підпунктом 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ (від'ємне значення (рядок 1.1 - рядок 1.3)) (значення вказується без знака "-")  
1.5 сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (рядок 1.1 - рядок 1.2) (сума переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації)   
2 Розрахунки з бюджетом з військового збору: ×
2.1 розрахована сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного (податкового) року, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу І × на ставку збору (1,5 %))  
2.2 сума військового збору, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останнього базового (звітного) періоду, у т. ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року2  
2.3 сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (рядок 2.1 - рядок 2.2) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації)  
                                                                                                                                                     
                                                                                                                   
ІV. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
N з/п Категорія незалежної професій- ної діяльності* Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД Сума одержаного доходу
(грн, коп.)
Вартість документально підтверджених витрат, необхідних для провадження  незалежної професійної діяльності
 (грн, коп.), у тому числі
Сума чистого оподатковувано-
го доходу               
(графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8)
(грн, коп.)
вартість придбаних товарно-
матеріальних цінностей для використання при  провадженні  незалежної професійної діяльності
витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
УСЬОГО          
                                                                                                                                                     
* Категорія незалежної професійної діяльності: 1 - приватний нотаріус; 2 - адвокат; 3 - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор); 4 - аудитор; 5 - бухгалтер; 6 - оцінювач;  7 - інженер чи архітектор; 8 - особа, зайнята релігійною (місіонерською) діяльністю; 9 - науковий, літературний, артистичний, художній, освітній або викладацький діяч; 10 - лікар; 11 - інша подібна діяльність.
                                                                                                                                                     
Код рядка V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Сума
(грн, коп.)
3 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: ×
3.1 сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу ІV × на ставку податку (18 %)) (сума переноситься  до графи 6 рядка 10.8 декларації)  
4 Розрахунки з бюджетом з військового збору: ×
4.1 сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу ІV × на ставку збору (1,5 %)) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.8 декларації)  
_________
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.
2 Заповнюється для фізичних осіб - підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року та подали декларацію відповідно до абзацу другого пункту 177.11 статті 177 розділу IV ПКУ.   
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
Фізична особа - платник податку                                                                                                                        
або уповноважена особа                                                              
                                                          (підпис)                       (ініціали та прізвище)
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux