• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Коментар МЗС України з нагоди оприлюднення п‘ятої Доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні (укр./рос.)
Опубліковано 01 вересня 2014 року о 17:09

29 серпня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило п‘яту Доповідь стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні, підготовлену за результатами роботи в нашій країні Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛ) у період 16 липня – 17 серпня ц.р.

Заслуговує на позитивну оцінку значний обсяг роботи, проведений ММПЛ зі збору та аналізу фактів у галузі прав людини у нашій країні, особливо в Донецькій та Луганській областях, де підтримувані Росією терористи ведуть відкриту війну проти українського народу.

Поряд із залякуваннями та викраденнями бойовиками громадян, жорстоким поводженням й катуванням захоплених, цілеспрямованим веденням бойових дій з населених районів, вбивствами мирного населення, знищенням інфраструктури громадського призначення, перешкоджанням розслідуванню трагедії літака «Малазійських авіаліній», Місія фіксує артобстріли з території РФ та незаконне мінування прикордонної території України.

У цьому контексті наголошується, що ефективний контроль державного кордону між Україною і Російською Федерацією є одним з пріоритетних завдань на шляху до вирішення складної ситуації на Сході України.

За даними авторів Доповіді, у зв‘язку з триваючими бойовими діями та безчинствами терористів близько половини населення залишило Донецьк та Луганськ. Українським Урядом вживаються додаткові зусилля для  евакуації дитячих будинків та інших соціальних закладів. У доповіді наводяться конкретні випадки викрадення дітей терористами, спроб їх нелегальної відправки до РФ, а також перешкоджання з боку незаконних збройних формувань евакуації дітей з дитбудинків у інші частини України.

Триває практика перешкоджання роботі ЗМІ, затримань і викрадень їх представників незаконними збройними формуваннями. 21 липня так званий міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Стрєлков оголосив заборону для журналістів, операторів та фотографів проводити фотозйомку, відео- і аудіозаписи чи взагалі перебувати в зоні бойових дій або поблизу них. Вочевидь з тим, щоб у ЗМІ не потрапляли свідчення масової присутності російських солдат.

На території окупованого Криму Місія продовжує фіксувати порушення прав та свобод людини, утиски й дискримінацію українців, кримських татар та інших меншин, а також релігійних діячів УПЦ КП. Констатуються викрадення політичних опонентів, журналістів та громадських активістів, обмеження свободи пересування, дедалі більш проблематичне ведення приватної підприємницької діяльності на півострові.

Залишається без змін становище українського кінорежисера Олега Сенцова та його колег, заарештованих в Криму та пізніше переправлених до Москви у застінки ФСБ і без їхньої згоди позбавлених Росією українського громадянства.

Відзначаються, як і в попередніх доповідях, негативні наслідки форсованого впровадження російського законодавства в АРК.

Наголошується, що самопроголошена «кримська влада» не розслідує заяви про порушення прав людини, скоєні т.зв. кримською самообороною до і після незаконного референдуму 16 березня.

Внаслідок згаданих дій протягом останнього місяця понад 2800 осіб перемістились до материкової України, в результаті чого загальна кількість вимушених переселенців з Криму в Україну зросла до більш ніж 16 тисяч осіб.

У доповіді також йдеться про те, як здійснюються права і свободи людини в Україні в сучасних умовах, зокрема, право на мирні зібрання, асоціації, висловлення думки, віросповідання, а також економічні, соціальні та культурні права. Поряд з позитивними оцінками, висловлюється й певна стурбованість. Складнощі існують сьогодні для українців з в‘їздом-виїздом до окупованого Криму, реалізацією ряду економічних та соціальних прав у зв‘язку з різким погіршенням економічної та безпекової ситуації, спричиненим агресією РФ.

Констатуючи законне право Уряду України на відновлення законності та правопорядку на захоплених бойовиками територіях, Місія зазначає, що пошук тривалого мирного рішення є найбільш ефективним шляхом для збереження життя людей та недопущення погіршення гуманітарної ситуації.

У цьому зв‘язку позитивно відзначаються мирні ініціативи Президента України, зокрема переговори, проведені під егідою ОБСЄ у Мінську 31 липня ц.р. за участі України, РФ та представників т.зв. ДНР та ЛНР.

Також вітаються інші кроки керівництва Української держави, спрямовані на забезпечення миру і правопорядку, а саме: створення Національної ради реформ, реформування поліції, проведення люстрації працівників правозахисної сфери, облаштування внутрішньо переміщених осіб.

В цілому позитивно оцінюючи Доповідь та визнаючи зусилля Місії ООН з прав людини та УВКПЛ в цілому підготувати неупереджений об‘єктивний документ, не можемо обійти увагою невисвітлення в ньому підривної ролі Російської Федерації в ескалації ситуації на Сході України. РФ, яка, власне, і розв‘язала фактичну війну проти нашої держави, цинічно намагається представити конфлікт у Донецькій та Луганській областях як класичний внутрішній конфлікт, що підпадає під відповідну класифікацію міжнародного гуманітарного права.

З переліку порушень прав людини та злочинів, що кояться терористами, зникли зафіксовані у попередніх доповідях згадування про використання ними людей як живих щитів, мінування житлових та громадських будівель тощо.

Доповідь оминає кричущу ситуацію з викраденим з України російськими спецслужбами військовослужбовцем Надією Савченко, незважаючи на широкий міжнародний резонанс її справи та непоодинокі запевнення, у т.ч. з боку Верховного комісара Наві Піллей, у приділенні цьому питанню належної уваги саме Моніторинговою місією ООН з прав людини.

Один з висновків Доповіді полягає у тому, що корінні причини нинішньої кризи в Україні пов’язані з систематичними та структурними обмеженнями основних прав людини, слабкістю правоохоронних установ та широко розповсюдженою корупцією. При цьому не відображено основної причини кризи – ворожих та агресивних дій Російської Федерації на сході України. Зосередженість авторів Доповіді на гуманітарній складовій нинішньої надзвичайно складної ситуації, в якій опинилась Україна, не може слугувати мовчазним виправданням для справжніх її винуватців.

Ми готові й надалі розвивати і поглиблювати взаємодію з УВКПЛ й вдячні за рекомендації, покликані покращити стан захисту прав людини в нашій країні. Свідченням цьому є рішення Уряду України подовжити мандат Місії ООН з прав людини на новий тримісячний період до 15 грудня 2014 р. 

 ***

Комментарий МИД Украины в связи с публикацией пятого Доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в области прав человека в Украине

29 августа Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало пятый Доклад о ситуации в области прав человека в Украине, подготовленный по результатам работы в нашей стране Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧ) в период 16 июля - 17 августа с.г.

Заслуживает положительной оценки значительный объем работы ММПЧ по сбору и анализу фактов в области прав человека в нашей стране, особенно в Донецкой и Луганской областях, где поддерживаемые Россией террористы ведут открытую войну против украинского народа.

Наряду с запугиваниями и похищениями боевиками граждан, жестоким обращением и пытками захваченных, целенаправленным ведением боевых действий из жилых районов, убийствами мирного населения, уничтожением инфраструктуры общественного назначения, препятствованием расследованию трагедии самолета «Малазийских авиалиний», Миссия фиксирует артобстрелы с территории РФ и незаконное минирование пограничной территории Украины.

В этом контексте отмечается, что эффективный контроль государственной границы между Украиной и Российской Федерацией является одной из приоритетных задач на пути к разрешению сложной ситуации на Востоке Украины.

По данным авторов Доклада, в связи с продолжающимися боевыми действиями и бесчинствами террористов, около половины населения покинуло Донецк и Луганск. Правительство Украины предпринимает дополнительные усилия для эвакуации детских домов и других социальных учреждений. Приведены конкретные случаи похищения детей террористами и попыток их нелегальной отправки в РФ, а также препятствования со стороны незаконных вооруженных формирований эвакуации детей из детдомов в другие части Украины.

Продолжается практика препятствования работе СМИ, задержаний и похищений их представителей незаконными вооруженными формированиями. 21 июля так называемый министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков объявил запрет журналистам, операторам и фотографам проводить фотосъемку, видео и аудиозаписи или вообще находиться в зоне боевых действий или вблизи них. Очевидно, чтобы в СМИ не попадали свидетельства массового присутствия российских солдат.

На территории оккупированного Крыма Миссия продолжает фиксировать факты нарушений прав и свобод человека, притеснений и дискриминации украинцев, крымских татар и других меньшинств, а также религиозных деятелей УПЦ КП. Констатируются похищения политических оппонентов, журналистов и общественных активистов, ограничение свободы передвижения, возрастающие проблемы ведения частной предпринимательской деятельности на полуострове.

Остается без изменений положение украинского кинорежиссера Олега Сенцова и его коллег, арестованных в Крыму и позже переправленных в Москву в застенки ФСБ и без их согласия лишенных Россией украинского гражданства.

Отмечаются, как и в предыдущих докладах, негативные последствия форсированного внедрения российского законодательства в АРК.

Отмечается, что самопровозглашенная «крымская власть» не расследует заявления о нарушениях прав человека, совершенных так называемой крымской самообороной до и после незаконного референдума 16 марта.

Вследствие этого за последний месяц более 2800 человек переместились на материковую Украину, в результате чего общее число вынужденных переселенцев из Крыма в Украине возросло более чем до 16 тысяч человек.

 В докладе также речь идет о том, как осуществляются права и свободы человека в Украине в современных условиях, в частности, право на мирные собрания, ассоциации, выражение мнения, вероисповедание, а также экономические, социальные и культурные права. Наряду с положительными оценками, высказывается и определенная обеспокоенность. Сложности существуют сегодня для украинцев с въездом-выездом в оккупированный Крым, реализацией ряда экономических и социальных прав в связи с резким ухудшением экономической ситуации и в сфере безопасноти, вызванным агрессией РФ.

Констатируя законное право власти Украины на восстановление законности и правопорядка на захваченных боевиками территориях, Миссия отмечает, что поиск длительного мирного решения является наиболее эффективным путем для сохранения жизни людей и недопущения ухудшения гуманитарной ситуации.

В этой связи положительно отмечаются мирные инициативы Президента Украины, в частности переговоры, проведенные под эгидой ОБСЕ в Минске 31 июля с.г. с участием Украины, РФ и представителей так называемых ДНР и ЛНР.

Также приветствуются другие шаги руководства Украинского государства, направленные на обеспечение мира и правопорядка, а именно: создание Национального совета реформ, реформирования полиции, проведение люстрации работников правозащитной сферы, обустройства внутриперемещенных лиц.

В целом положительно оценивая доклад и признавая усилия Миссии ООН по правам человека и УВКПЧ в целом подготовить беспристрастный объективный документ, не можем обойти вниманием замалчивание в нем подрывной роли России в эскалации ситуации на Востоке Украины. РФ, которая, собственно, развязала фактическую войну против нашего государства, цинично пытается представить конфликт в Донецкой и Луганской областях как классический внутренний конфликт, подпадающий под соответствующую классификацию международного гуманитарного права.

Из перечня нарушений прав человека и преступлений, которые совершаются террористами, исчезли зафиксированные в предыдущих докладах упоминания об использовании ими людей как живых щитов, минировании жилых зданий и т.д.

В Докладе не упоминается вопиющая ситуация с военнослужащей Надеждой Савченко, похищенной и вывезенной из Украины российскими спецслужбами, несмотря на широкий международный резонанс ее дела и неоднократные заверения, в т.ч. со стороны Верховного комиссара Нави Пиллей, что этому вопросу будет уделено должное внимание именно Мониторинговой миссией ООН по правам человека.

Один из выводов Доклада заключается в том, что коренные причины нынешнего кризиса в Украине связаны с систематическими и структурными ограничениями основных прав человека, слабостью правоохранительных органов и широко распространенной коррупцией. При этом не отображено основной причины кризиса – вражеские и агрессивные действия РФ на востоке Украины. Сосредоточенность авторов Доклада на гуманитарной составляющей нынишней чрезвычайно сложной ситуации, в которой оказалась Украина, не может служить молчаливым оправданием для настоящих ее виновников.

Мы готовы и в дальнейшем развивать и углублять взаимодействие с УВКПЧ и благодарны за рекомендации, призванные улучшить состояние прав человека в нашей стране. Свидетельством этому является решение Правительства Украины продлить мандат Миссии ООН по правам человека на новый трехмесячный период до 15 декабря 2014 года.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux